पवित्रा राई परिवर्तन खबरका लागि खेल तथा स्वास्थ्य विषयमा कलम चलाउँछिन् ।

पबित्रा राई