पेटमा हुने क्यान्सरका लक्षणहरुधेरै डकार आउनु ।

चाँडै अघाउनु ।

बान्ता आउनु या आउलाजस्तो हुनु ।

पेटको माथिल्लो भागमा पीडा हुनु या गाह्रो महसुस हुनु ।

तीन सातासम्म अपच हुनु ।

खाना निल्न गाह्रो हुनु ।

विनाकारण शरीरको तौल कम हुनु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्