बाराका सव-इन्जिनियरले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि, आरोपपत्र दायरकाठमाडौं । जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, बाराका सव-इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जायसवालले नदी तटबन्धको जाली लगाउने कार्य सम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानी गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुसररिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट खटि गएको टोलीले निज सव-इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जायसवाललाई रु. ८०,०००/- (असी हजार) घुसररिसवत बापतको रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, बाराका सव-इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जायसवालले नदी नियन्त्रण योजनाको नापजाँच तथा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी दिलाएबापत सेवाग्राहीसँग रु. ८०,०००।

-घुसररिसवत माग गरी अर्को व्यक्तिलाई लिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निज गजेन्द्र प्रसाद जायसवालको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएकोले निज सव-इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जायसवाललाई बिगो रु.८०,०००।

(असी हजार मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्