अदुवाकोे आकर्षक मूल्य पाउँदा किसान दङ्गप्रतिक्रिया दिनुहोस्