नेपालमा नवउदारवादको प्रभाव : धनी झन धनी र गरीब झन् गरीबप्रतिक्रिया दिनुहोस्