फोहरबाट ‘मिथेन’ ग्यास निकाल्ने तयारीप्रतिक्रिया दिनुहोस्